Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Huisdieren kanker centrum Den Ham

Niets is zo vervelend als het vermoeden dat uw dier kanker heeft. Vaak moet u als eigenaar lang wachten voordat u zekerheid krijgt over de vorm en ernst van de situatie. ‘Dierenkliniek Den Ham’ heeft een uniek concept ontwikkeld; ‘Huisdieren Kankercentrum Den Ham’. Hier wordt naast reguliere zorg ook complementaire en palliatieve zorg geboden. De eigenaar van het dier krijgt de mogelijkheid om op één locatie binnen één week van vermoeden naar diagnose te gaan. Ook zal er in dezelfde week al chirurgisch worden ingegrepen als dit nodig blijkt te zijn. Tijdens deze week wordt de eigenaar intensief begeleid door het team dat het dier behandelt.

Eigenaar en dier wordt de mogelijkheid geboden om te overnachten in een bungalow bij onze buren ‘Recreatiecentrum De Lourenshoeve’. Dit is op loopafstand van de kliniek.


Het onderzoeksplan
Maandag is de intakedag. Om te beginnen wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen en wordt de informatie van bijvoorbeeld eerder gemaakte röntgenfoto’s, echo’s en bloedonderzoeken beoordeeld. Aan de hand van deze informatie wordt er samen met de eigenaar een onderzoeksplan opgesteld, een belangrijk element hierin is de tussentijdse evaluatie. Tijdens de intake maken de eigenaar en het dier kennis met het team dat ze de komende dagen zal begeleiden. Tevens vinden de eerste onderzoeken plaats.
In de daaropvolgende dagen wordt er, indien nodig, verder diagnostisch onderzoek gedaan zoals specifieke bloedonderzoeken, röntgenfoto’s, biopten, echo’s en MRI-scans. Voor de beoordeling hiervan wordt intensief samengewerkt met specialisten en experts in binnen- en buitenland.
Het streven is om op woensdag over voldoende informatie te beschikken zodat er in samenspraak met de eigenaar een behandelplan opgesteld kan worden.

Het behandelplan
Met de diagnostische middelen binnen ‘Dierenkliniek Den Ham’, kunnen we een zo goed mogelijke diagnose krijgen van het type kanker. Hierdoor kunnen we in samenspraak met de eigenaar een gericht behandelplan opstellen met als doel uw dier te genezen. Is dit niet mogelijk, dan is de doelstelling om uw dier een zo prettig mogelijk leven te geven voor de tijd die hij/zij nog heeft.
Er bestaan een aantal mogelijkheden:

1. Chirurgie is mogelijk: het dier wordt geopereerd en krijgt naast de reguliere nazorg indien nodig complementaire zorg en/of revalidatietherapie.

2. Chirurgie is niet (meer) mogelijk: er wordt dan een plan opgesteld waarin naast de reguliere zorg ook palliatieve zorg geboden wordt. Hierin speelt de eigenaar een belangrijke rol.

3. Eigenaar kiest ervoor af te wachten: indien gewenst kan er in samenspraak een behandelplan worden opgesteld waarin reguliere, complementaire en palliatieve zorg geboden wordt. Ook hier speelt de eigenaar zelf een belangrijke rol.

4. Uitslagen zijn dusdanig negatief dat behandelen in welke vorm dan ook niet meer reëel is: het dier wordt op de kliniek of bij u thuis door uw eigen dierenarts geëuthanaseerd. Hierbij wordt de eigenaar de mogelijkheid van stervensbegeleiding en nazorg geboden.

Indien de uitslag(en) dusdanig negatief zijn, kan de kennis van de aard van de ziekte de eigenaar steunen en rust geven bij het nemen van de beslissing om het dier  te laten inslapen. Afscheid moeten nemen van iets wat je dierbaar is, is niet eenvoudig. Het ‘Huisdieren Kankercentrum Den Ham’ biedt de eigenaar, indien gewenst, stervensbegeleiding aan. Dit betekent dat u ook na het overlijden van uw dier contact kan opnemen met een van de mensen van het team dat uw dier begeleidde, met vragen of gewoon om uw verhaal even kwijt te kunnen.


Complementaire zorg
Deze zorg is aanvullend op de reguliere zorg binnen het proces (behandelplan) en kan op ieder gewenst moment ingezet worden. U kunt hierbij denken ondersteuning van pijnbestrijding, ondersteuning van herstel na (zware) operaties, helpen bij het reguleren van verschillende lichaamsprocessen etcetera.

Palliatieve zorg
Uniek in het concept is de mogelijkheid van palliatieve zorg. Humaan wordt palliatieve zorg standaard ingezet bij terminale patiënten. Ook voor dieren die terminaal zijn, maar nog te goed om in te laten slapen, kan palliatieve zorg veel verlichting bieden. De eigenaren kunnen bijvoorbeeld een aantal manuele technieken leren waarmee ze het dier zelf kunnen behandelen die onder andere gericht zijn op pijnbestrijding. Daarnaast kunnen de dieren behandeld worden voor angst- en stressgevoelens en voor fysieke ongemakken zoals bijvoorbeeld misselijkheid.

Tot slot
Binnen het ‘Huisdieren Kankercentrum Den Ham’ is er bewust voor gekozen om zelf geen chemotherapie of bestraling aan te bieden. Dieren die baat hebben bij deze therapie en waarvan de eigenaar het wenst, kunnen worden doorverwezen.