Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Vaccineren konijn


• Het huidige vaccin dat gebruikt wordt om konijnen te vaccineren is Nobivac Myxo-RHD. Dit vaccin  geeft zowel voor myxomatose als VHD (Viral Haemorrhagic Disease) een jaar bescherming. U hoeft maar 1x per jaar met uw konijn naar de praktijk voor een controle en vaccinatie. Door de individuele verpakking bent u niet meer afhankelijk van het konijnen-entspreekuur. Het is te adviseren een  afspraak hiervoor te maken zodat uw konijn zo min mogelijk stress ondervindt tijdens het wachten in de wachtruimte. Hieraan zitten geen extra kosten verbonden. Na de vaccinatie krijgt u jaarlijks een herinneringskaart thuisgestuurd via de post. Het vaccin mag vanaf de leeftijd van 5 weken worden toegediend.

Er zijn bij konijnen twee virusziekten waartegen we kunnen vaccineren:


• Myxomatose wordt veroorzaakt door een pokkenvirus. Dit virus wordt overgedragen door bloedzuigende insecten, hierbij moet u denken aan muggen en vlooien. De eerste tekenen die je ziet bij een konijn dat geïnfecteerd is,  zijn dikke, vochtige zwellingen aan het hoofd en de snuit. Binnen één of twee dagen kunnen de zwellingen zo erg worden dat ze blindheid veroorzaken. Als het konijn geïnfecteerd wordt met het virus wordt het ernstig ziek en is de kans op sterfte groot.


• VHS wordt veroorzaakt door een calicivirus. Dit virus wordt overgedragen door direct contact tussen konijnen. Het kan ook overgedragen worden doordat het virus meegenomen wordt naar het konijn, bijvoorbeeld door besmet gras, een besmette kooi, of besmette drinkflesjes. Ook van dit virus worden konijnen erg ziek, ze worden lusteloos en willen niet meer eten, ze krijgen het benauwd en ontwikkelen koorts. Vaak wordt er op het einde bloederige neusuitvloeiing gezien. Het konijn sterft uiteindelijk aan bloedingen in het lichaam. De kans dat het konijn deze ziekte overleeft is  erg klein.