Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Vleeskalveren

vleeskalverenAls Dierenkliniek Den Ham zijn we in de loop der jaren gespecialiseerd in de preventieve zorg, advisering en behandeling in de vleeskalverhouderij, van zowel witvlees- als rosékalveren. Daarnaast verstrekken wij praktische informatie over medicijngebruik waarbij getracht wordt het optimale resultaat te bereiken. De aandacht voor voedselveiligheid,volksgezondheid en dierenwelzijn staan hoog in het vaandel bij Dierenkliniek Den Ham. In samenwerking en overleg met kalverhouders/verzorgers, eigenaren, integraties en handelaren wordt naast de aandacht voor het individuele dier de nadruk gelegd op de preventieve zorg van de koppel.

Eén van onze doelstellingen is om in overleg met veehouder en de voorlichters van de integraties en/of veevoerbedrijven het maximale rendement te halen wat haalbaar is voor elk individueel bedrijf. Dit zogenaamde driehoeksoverleg vormt voor de Dierenkliniek Den Ham de basis om tot goede resultaten te komen.

 

 

 Partner in

Drukwerk