Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Missie

Het optimale resultaat bereiken wil elk bedrijf; echter op bedrijfsniveau bestaan veel verschillen. Eén van onze doelstellingen is om in overleg met veehouder en eventueel integratie het maximale rendement te halen wat haalbaar is voor elk individueel bedrijf. Dit streven we te doen op een manier waarbij volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn niet uit het oog verloren wordt.

Daarnaast willen we een gesprekspartner en aanspreekpunt zijn op gebied van medicijngebruik en diergezondheid voor zowel kalverhouder, integratie als andere belanghebbenden in de kalversector. Een ander belangrijke doelstelling die Dierenkliniek Den Ham nastreeft is kennisverbetering en kennisoptimalisering van haar medewerkers. Dit gebeurt onder andere door regelmatig bijwonen van nascholingen en cursussen.

Faciliteiten

Dierenkliniek Den Ham beschikt over een eigen laboratorium waarin we mestmonsters kunnen controleren op aanwezigheid van coccidiose en ziekteverwekkende bacteriën. Ook is het mogelijk om aan de hand van bacteriegroei de antibiotica-gevoeligheid testen. Voor verdere diagnostiek maken wij gebruik van de diensten van de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer.