Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Diergeneesmiddelen (vleeskalveren)

Dierenkliniek Den Ham heeft een apotheek in beheer waarbij transparantie, tracking en tracing en productkennis belangrijke pijlers zijn.

Als vanzelfsprekend zijn wij op dit moment ons bewust van het verantwoord antibiotica gebruik. Door een bedrijfsbehandelplan, bedrijfsgezondheidsplan, regelmatige bedrijfsbezoeken en het verbreden van kennis ten aanzien van klimaat, voeding en alternatieven zijn wij voorbereid op de toekomst.

Voor kalverhouders zullen wij straks als de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit met (SDA) rekenmethoden, richtlijnen en regelgeving komt met betrekking tot antibioticagebruik klaar staan om op de juiste wijze een indicatie te verkrijgen van het aantal Dier Dag Doseringen per jaar.
1 juli jl. heeft de SDA voor de vleeskalverhouderij de volgende waarde m.b.t. Dier Dag Doseringen vrijgegeven:
• 48 DDD/jaar = actiewaarde = snelle maatregelen
• 36 DDD/jaar = signaleringswaarde = aandacht
• 24 DDD/jaar = streefwaarde

Op dit moment kunnen wij met verschillende grovere rekenmethodes al wel voor u trends in verbruik uitrekenen, maar exacte getallen zullen pas na instellen van regelgeving en eenduidige rekenmethode kunnen worden bepaald.

Het is binnenkort mogelijk om via de online apotheek bestellingen te plaatsen.
Voor het bestellen van diergeneesmiddelen dient u voorlopig nog contact op te nemen met de praktijk via telefoon, fax of mail.