Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

MRI informatie paarden

MRI is een manier van beeldvorming waarbij een gedetailleerd beeld wordt gevormd van het been of hoofd. Met behulp van een MRI paard zijn we in staat om vast te stellen wat er precies met uw paard aan de hand is.

Dankzij een zeer precieze diagnose kunnen wij in samenwerking met uw dierenarts uw paard optimaal helpen. Zowel de behandelingskeuze als de prognose heeft ongekend veel baat bij deze nauwkeurige diagnose.

Wij werken bij voorkeur op doorverwijsbasis en/of in samenwerking met uw dierenarts. Vooraf ontvangen we graag de patiëntengegevens al dan niet in combinatie met de aanwezige röntgenfoto’s.Daarnaast is het mogelijk dat de ziektekostenverzekering van uw paard de kosten van het onderzoek dekt. Raadpleeg echter wel vooraf uw verzekering om dit te controleren.


Praktische uitvoer

Voor het maken van de MRI scan moet uw paard onder narcose. Het risico van de narcose en recovery (opstaan na narcose) is door de moderne narcose technieken tot een absoluut minimum beperkt.

Toch willen wij deze risico’s nog verder verminderen door voor de narcose een zogenaamd pre-anaesthetisch onderzoek te doen. Hierbij wordt in kaart gebracht of uw paard een bepaald extra risico loopt, zoals bv bij een paard met een hartruis.

U dient uw paard een dag voor het onderzoek te brengen naar ons MRI centrum. Bij voorkeur dient u het dier binnen de kantoortijden brengen (van 08.00 – 17.00u). U kunt uw paard een dag na het onderzoek weer komen ophalen.

Uitslag MRI scan

De beoordeling wordt gedaan door een radioloog uit de Verenigde Staten die gespecialiseerd is in MRI paard. Deze maakt een MRI rapport, welke naar uw dierenarts wordt verstuurd. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf een kopie ontvangt.

De communicatie over de verdere behandeling van uw paard verloopt dan ook via uw eigen dierenarts.