Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Innovatieve ontwikkelingen

De stamcel

stamcel paardStamcellen hebben de unieke eigenschap te kunnen differentiëren en tot een verscheidenheid van gespecialiseerde celtypen uit te groeien. Jarenlang is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid stamcellen te gebruiken voor herstel van ziek of beschadigd weefsel. In 1961 werd reeds peesvezeldifferentiatie van mesenchymstamcellen in vitro waargenomen door Bassett en Hermann. Aan het einde van de jaren 90 werd door Young et al en Awad et al de regeneratie van peesweefsel aangetoond in een met mesenchymstamcel behandeld model van konijnen met peesblessures.De implantatie van paarden mesenchymstamcellen biedt de mogelijkheid peesvezels te generen op plaatsen waar een pees beschadigd is door trauma/ziekte.In samenwerking met het Engelse laboratorium Vetcell wordt uit opgevangen beenmerg stamcellen gezuiverd en gekweekt. Deze stamcellen worden 2-3 weken na collectie rechtstreeks in het letsel geïmplanteerd onder ultrasonografische begeleiding. Deze techniek is ontwikkeld in samenwerking met Vetcell en de Royal Veterinary College en het Institute for orthopaedics (London University).


Peesblessures

Een verscheidenheid van behandelingen wordt heden toegepast bij de management van peesletsels, echter er is slechts minimaal bewijs beschikbaar over de effectiviteit van deze behandelingen boven de conventionele therapie van een gecontroleerd afstapregiem en geleidelijk terugnemen in het werk onder echobegeleiding.

Ultrasound onderzoek van peesblessures, behandeld met autologe mesenchymstamcellen laten een snelle invulling van het defect zien en een verbetering van het longitudinale vezelpatroon, indicatief voor het gunstige effect van de implantatie op peesherstel. Hierdoor blijft de elasticiteit van de pees behouden en zien we een afname van het recidief percentage bij volledige terugkeer in de sport (mondelinge toelichting Greg McGarrell).

Geen ongunstige neveneffecten zijn waargenomen.

Zowel de Hoefslag als de Telegraaf hebben een artikel gewijd aan stamceltherapie bij paarden.

 


BEHANDELING PEESLETSELS

  • Beenmerg is de meest zuivere bron van autologe mesenchymale stamcellen
  • Beenmerg wordt bij het gesedeerde paard onder locale verdoving uit het borstbeen opgevangen, onder echo begeleiding
  • Stamcellen worden uit het beenmergpunktaat geëxtraheerd en op kweek gezet
  • Tot 10 miljoen stamcellen worden na 2-3 weken onder echobegeleiding in hetaangetaste deel van de pees geïmplanteerd. Dit gebeurt opnieuw bij het staande gesedeerde paard onder locale verdoving