Welkom bij Dierenkliniek Den Ham!

Koliek

Koliek bij uw paard(en)?

Koliek is een van de meest voorkomende ziekten bij het paard.
Het is een verzamelnaam voor een groot aantal problemen die in het maagdarmkanaal van het paard kunnen optreden.De ernst van deze aandoeningen varieert van relatief onschuldig tot acuut levensbedreigend. Zo bestaan er verschillende soorten koliek:

 • krampkoliek
 • verstoppingskoliek
 • gaskoliek
 • zandkoliek

Symptomen

De symptomen bij koliek kunnen erg verschillen, dit hangt af van het type koliek, de mate van koliek en het karakter van het paard. De symptomen kunnen onder andere zijn:

 • afwisselend liggen en weer opstaan
 • naar buik kijken, trappen en stoms bijten
 • optrekken van de buik
 • rollen
 • schrapen met de voorbenen
 • flehmen
 • zweten
 • sneller ademhalen
 • alleen maar willen liggen of alleen maar stokstijf blijven staan
 • sloom worden of onrustig worden

Omdat de heftigheid van de koliek niet altijd overeenkomt met de ernst van de afwijking is het raadzaam om altijd contact met de dierenarts op te nemen. Als de waarschijnlijkheids diagnose gesteld is kan een behandeling gestart worden. Om de kans op terugkomen van het probleem zo klein mogelijk te maken is de nazorg van uw paard echter minstens zo belangrijk. Daarnaast is een adequaat ontwormingsbeleid ook onmisbaar. Dit betekent elke 2 maanden ontwormen met een goed ontwormingsmiddel en de weide zoveel mogelijk mestvrij houden! Een mestonderzoek helpt bij het ontwormingsbeleid. Ook regelmatig omweiden is noodzakelijk.

Voeding

Voeding speelt ook een rol bij koliek. Probeer grote wisselingen in het voeraanbod te voorkomen. Dit betekent zoveel mogelijk vaste tijden en vaste hoeveelheden. Als uw paard koliek heeft gehad heeft het meestal een paar dagen niet gegeten, het is dan van belang om het rantsoen weer rustig op te bouwen naar het oude niveau. Met name het krachtvoer langzaam opbouwen. Om de darmmotoriek te stimuleren en de passage te vergemakkelijken voeren wij de paarden met koliek slobber bij met lijnzaad en zemelen.
Er is niets op tegen om in de winterperiode de paarden preventief 1-2 keer in de week slobber te voeren.

Behandeling

Als uw paard koliek heeft, staat Dierenkliniek Den Ham 24 uur per dag klaar om uw paard te behandelen. Dit kan aan huis maar paarden die ernstige koliek hebben kunnen ook opgenomen worden.
Bij ernstige koliek zoals bij een darmafsluiting of een ligging verandering van de dunne of dikke darmen
kan een operatie levensreddend zijn, hiervoor zullen we uw paard doorsturen naar een specialist.