Nieuwe celgetal meter

Ons Laboratorium is overgestapt naar een nieuwe en meer betrouwbare celgetalmeter.IMG-20140804-WA0015

Omdat onze veehouder en wij steeds beperkter zijn geworden in het antibioticagebruik en de regels ten aanzien van het droogzetten van koeien zijn aangescherpt wordt onderzoek van melk (zowel celgetal als bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling) steeds belangrijker.

Sinds dit jaar mogen koeien niet meer standaard met antibiotica worden drooggezet (nieuwe richtlijn). Dat mag alleen als blijkt dat het celgetal van het dier te hoog is. Het celgetal  (of op de MPR of met een celgetalmeter of door middel van geleidbaarheidsbepaling in robot) mag  maximaal zes weken voor het moment van droogzetten zijn bepaald.

Droogzetten met antibiotica  (eventueel in combinatie met Orbeseal)  mag alleen als blijkt dat een vaars een koecelgetal heeft van meer dan 150.000 cellen/ml of een ouderekalfskoe een koecelgetal heeft van meer dan 50.000 cellen/ml.

Bij twijfel (omdat een dier toevallig bij de laatste MPR een laag celgetal heeft maar daarvoor altijd boven de grens zat en/of het dier een klinische mastitis heeft gehad)  mag er aan de hand van het celgetal op kwartierniveau  drooggezet worden met antibiotica  (voor beter herstel van het uier).

 

Delen via