Interne geneeskunde

Interne diergeneeskunde in de breedste zin van het woord is het vakgebied dat de diagnostiek en behandeling alle aandoeningen van de inwendige organen omvat.

Interne geneeskunde is een verzamelnaam voor allerlei vakgebieden zoals cardiologie (hart), gastro-enterologie (maag-darmen), urologie (urinewegen), etc. Een belangrijk gedeelte van de interne geneeskunde bestaat uit de diagnostiek en behandeling van min of meer chronische aandoeningen zoals:

  • Nierfalen
  • Hartproblemen
  • Suikerziekte
  • Epilepsie
  • Schildklierproblemen
  • Chronische longproblemen
  • Chronische darmaandoeningen
  • Hoge bloeddruk
  • Leverproblemen

Diagnose stellen

Internistische problemen zijn vaak lastig, omdat aan de buitenkant niet te zien is waar de klachten vandaan komen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kreupel dier of een dier met een huidprobleem. Vooral wanneer de klachten langer aanhouden zijn het nogal eens echte “puzzelpatiënten”. Dat betekent ook dat een diagnose vaak niet in één bezoek te stellen is. In een aantal gevallen zullen we zelfs de diagnose moeten stellen door alle andere oorzaken uit te sluiten.

Met de aanwezige kennis binnen onze kliniek en de benodigde apparatuur zijn wij meestal uitstekend in staat om ook bij lastige patiënten de diagnose te stellen. Daarnaast is ook de kennis aanwezig om een juist behandelplan op te stellen.

Wat is onze werkwijze?

Anamnese

Omdat we aan de buitenkant vaak niet kunnen zien wat er aan de hand is het verhaal van de eigenaar erg belangrijk. Wij zullen daar dan ook veel aandacht aan besteden.

Lichamelijk onderzoek

Daarna is uitgebreid lichamelijk onderzoek belangrijk. Aan de buitenkant even snel kijken en dan al een conclusie trekken is onmogelijk en zelfs diergeneeskundig onjuist. Bij de internistische patiënt is het belangrijk om aan de hand van het verhaal van u als eigenaar te bepalen welke orgaansystemen er mogelijk betrokken zijn. Deze dienen vervolgens goed onderzocht te worden. Zo hoort een uitgebreide buikpalpatie (onderzoek met de handen) en uitgebreide auscultatie (luisteren met een stethoscoop) van hart en longen standaard bij de meeste internistische patiënten.

Extra onderzoek

Een goed behandelplan is gebaseerd op een juiste diagnose. Het is dan ook juist die internistische patiënt waarbij extra onderzoek vaak nodig is om achter de oorzaak van de klachten te komen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld urine- en bloedonderzoek, röntgenfoto’s, echografie en bloeddrukmetingen. In de meeste gevallen kunnen deze in onze eigen kliniek plaatsvinden.

De diagnose en het behandelplan

Wanneer er een diagnose gesteld is nemen wij uitgebreid alle aspecten van de aandoening met u door. Daarna stellen wij een behandelplan voor uw huisdier op en nemen ook deze met u door. Aan de hand van controlebezoeken houden we de vinger aan de pols, beoordelen we de voortgang en kijken we of de medicatie aangepast dient te worden. In het geval van chronische aandoeningen zult u op regelmatige basis ter controle op de kliniek uitgenodigd worden in overleg met uw dierenarts.

Tenslotte

Internistische patiënten zijn zoals gezegd nog wel eens lastig te behandelen. Het is dan ook belangrijk dat u goed contact houdt met uw behandelend dierenarts. U kunt beter een keer te vaak bellen dan een keer te weinig.

Heeft u vragen over een internistisch probleem van uw huisdier of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met ons. Ook kunt u bij ons terecht voor een second opinion.