Rundvee

Bedrijfsbegeleiding

De bedrijfsbegeleiding bij melkveehouders wordt op een regelmatige basis uitgevoerd; 2-, 4- of 6-wekelijkse bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt per bedrijf door een vaste dierenarts het reguliere begeleidingswerk gedaan. Dit houdt in dat de vruchtbaarheidsbegeleiding gecombineerd wordt met o.a. het onthoornen van de kalveren. Ook eventuele vaccinaties worden tijdens deze bezoeken uitgevoerd.

Na het praktische werk worden ‘aan tafel’ de cijfers geëvalueerd. Melkcontrolegegevens, rantsoenaanpassingen, diergezondheidsprogramma’s en andere onderwerpen die aan diergezondheid relateren  worden besproken. Tijdens elk bezoek worden actiepunten voor een volgend bezoek opgesteld. Tezamen streven we naar verbetering van het management met probleemgerichte aanpak van diverse aandoeningen.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

Drachtcontrole en (preventief) onderzoek van het voortplantingsstelsel wordt bij ons door middel van rectale exploratie, eventueel in combinatie met echografie, uitgevoerd. Aan de hand van pir-dap gegevens (koppeling met CR-Delta) worden vruchtbaarheidsproblemen snel in beeld gebracht en eventuele doelstellingen opgesteld.

Rantsoenbeoordeling

Door de vele bedrijfsbezoeken die wij uitvoeren en de verscheidenheid aan bedrijven die wij bezoeken hebben wij de mogelijkheid om veel rantsoenen te vergelijken. Ook de melkcontrolegegevens zijn een welkome aanvulling in het beoordelen van het rantsoen. Door met een scherp oog naar de koeien te kijken en eventuele ziektes in kaart te brengen kunnen we in overleg met de voervoorlichter het rantsoen aanpassen.

Laboratorium

Dierenkliniek Den Ham heeft een eigen uitgebreid laboratorium waarin we de mogelijkheid hebben om verscheidene onderzoeken zelf uit te voeren. Onder andere celgetalonderzoek, bacteriologisch onderzoek van melkmonsters en gevoeligheidsbepaling van kiemen worden hier uitgevoerd. Ook hebben we de mogelijkheid om de veroorzakers van kalverdiarree in mest aan te tonen. Wormbesmettingen en coccidiose worden ook in mest onderzocht. Daarnaast hebben we meerdere technieken in huis om bloedwaardes te bepalen van zieke dieren.
Voor onderzoeken die we niet zelf kunnen of mogen uitvoeren werken we nauw samen met andere laboratoria. Onder andere het laboratorium van de gezondheidsdienst voor dieren te Deventer.