Varkens

De coöperatie VARKENSARTSEN

Varkensartsen is een initiatief van vier dierenartspraktijken: Dierenkliniek Den Ham, Dap Bernheze, Dierenhospitaal Visdonk en Markgraven Dierenartsen. Binnen deze praktijken was al sprake van vergaande samenwerking en uitwisseling van kennis en ideeën. De gedachte om een landelijke verband op te zetten was een logische stap. Immers, de ontwikkelingen in de sector en de wens van de varkenshouder om meer specialistische ondersteuning en een proactieve dienstverlening vraagt om expertise, kwaliteit en goede communicatie.

De keuze voor een coöperatie werd gemaakt omdat dit de mogelijkheid biedt dat varkensartsen/praktijken eenvoudig kunnen toetreden. Er ontstaat zo een landelijk actief netwerk van deskundige en betrokken varkensartsen. Met een regionaal gezicht, maar met gezamenlijke (landelijke) voordelen en synergie.

Ga naar varkensartsen.nl voor meer informatie.