Vleeskalveren

Als Dierenkliniek Den Ham zijn we in de loop der jaren gespecialiseerd in de preventieve zorg, advisering en behandeling in de vleeskalverhouderij, van zowel witvlees- als rosékalveren. Daarnaast verstrekken wij praktische informatie over medicijngebruik waarbij getracht wordt het optimale resultaat te bereiken. De aandacht voor voedselveiligheid,volksgezondheid en dierenwelzijn staan hoog in het vaandel bij Dierenkliniek Den Ham.

In samenwerking en overleg met kalverhouders/verzorgers, eigenaren, integraties en handelaren wordt naast de aandacht voor het individuele dier de nadruk gelegd op de preventieve zorg van de koppel. Eén van onze doelstellingen is om in overleg met veehouder en de voorlichters van de integraties en/of veevoerbedrijven het maximale rendement te halen wat haalbaar is voor elk individueel bedrijf. Dit zogenaamde driehoeksoverleg vormt voor de Dierenkliniek Den Ham de basis om tot goede resultaten te komen.

Geborgde kalverdierenartsen

Alle dierenartsen werkzaam binnen onze praktijk zijn geborgde kalverdierenartsen en enkele zijn lid van de Groep geneeskunde landbouwhuisdieren (GGL) en lid van de Vakgroep Gezondheidszorg Vleeskalveren (VGVK). Dit zorgt er voor dat we over alle recente kennis en kunde kunnen blijven beschikken.