Informatie voor dierenartsen

Doorverwijzingen

Wij werken ook op doorverwijs basis voor een MRI. Hierbij vragen wij u om de patiëntgegevens mee te sturen. Als dierenarts krijgt u een volledig MRI rapport van onze externe specialisten en kunt u ook altijd feedback bij ons vragen over uw doorverwezen patiënt. De communicatie met uw cliënt over de diagnose en verdere behandeling, blijft verder volledig bij u als doorverwijzend dierenarts. De beoordeling voor paarden wordt gedaan door Alexia McKnight, specialist veterinaire beeldvorming (ACVR) uit de Verenigde Staten. En bij gezelschapsdieren wordt de beoordeling gedaan door I. Gielen en H van Bree. U krijgt als doorverwijzend dierenarts een MRI rapport van de beoordelende radioloog. In het MRI rapport wordt duidelijk aangegeven wat de beeldvormende veranderingen zijn, en wat de klinische interpretatie van deze afwijkingen is. Ook krijgt u de beelden van de afwijkingen, en indien gewenst de originele DICOM bestanden.

Technische informatie

Dierenkliniek Den Ham beschikt over een Esaote Vet MR Grande. Dit is een open magneet met een magneet sterkte van 0.25 Tesla. Zowel de gezelschapsdieren als de paarden moeten kortdurend onder algehele narcose voor de beeldvorming. Door integratie van de nieuwste technologieën wordt een hoge beeldkwaliteit verkregen die vergelijkbaar is met high-field MRI systemen. Hierdoor is pathologie zeer goed zichtbaar, en zelfs beter dan met andere low-field MRI systemen. Voor het uitvoeren van de narcose en de recovery beschikken we over zeer goede omstandigheden in onze kliniek. Hierdoor is het narcose risico uiterst gering voor de patiënt.

MRI indicaties

Paard:

De toepassing bij het paard is voornamelijk vanuit orthopedische invalshoek. Hierbij is de MRI zeer goed in staat om de anatomie en pathologie van de weke delen in beeld te brengen. Denk hierbij aan: pezen, ligamenten en kraakbeen. Daarnaast kan ook zeer nauwkeurig botpathologie worden waargenomen, waaronder botoedeem en andere pathologie. Uiteraard kunnen in het cranium verschillende delen worden onderzocht. Denk hierbij aan kiezen, sinussen, diverse tumoren in het cranium en het centrale zenuwstelsel bij de neurologische patiënt. De MRI kan worden ingezet om de volgende onderzoeken uit te voeren:

  • Ondervoet
  • Kootholte
  • Kogel
  • Metacarpus/metatarsus
  • Carpus
  • Tarsus
  • Hoofd / Centraal zenuwstelsels
  • Proximale halswervels

Gezelschapsdieren:

Bij de gezelschapsdieren kan de MRI vrij breed worden ingezet. Hierbij moet worden gedacht aan neurologie (ontstekingen, aangeboren afwijkingen, hernia’s, bloedingen, craniaal trauma), orthopedie (pezen, kruisbanden, gewrichten, ligamenten, spiertumoren), inwendige ziekten en uiteraard de oncologie.

Doorverwijzen

Als verwijzend kliniek kunt u op twee manieren gebruik maken van onze MRI.

1.    U verwijst enkel door voor een MRI scan. Hierbij is het wenselijk dat u zelf de nodige diagnostische stappen uitgevoerd heeft, om tot een concrete lokalisatie te komen en dit middels een protocol aan ons doorgeeft. 

De cliënt komt enkel bij ons voor de diagnostische procedure. De opname(s) en radiologisch verslag van gespecialiseerde radiologen worden binnen 24 uur aan u toegestuurd, in spoedgevallen kan dit zelfs direct. Communiceer duidelijk met de cliënt dat Dierenkliniek Den Ham in deze gevallen geen uitspraken doet over de diagnose en therapie. Het voordeel van deze verwijzing is dat u volledige controle houdt over de patiënt. Voor eventuele hulp bij lokalisatie en/of advies over vervolgstappen na de diagnostiek, kunt u uiteraard met ons overleggen.

2.    U verwijst een patiënt naar ons voor verdere opwerking. Hierbij is het waarschijnlijk dat MRI een goede vervolgstap is. U stuurt dan de relevante klinische gegevens door. Wij kijken de patiënt na en zullen de MRI maken. Hierna volgt overleg met verwijzend dierenarts over vervolg traject en eventuele verdere stappen.

Voordeel is dat u zich niet druk hoeft te maken over vervolgstappen voor de patiënt en deze opgewerkt weer terug krijgt.

Voor welke doorverwijzing u ook kiest, wij stellen het op prijs dat u als kliniek contact opneemt met Dierenkliniek Den Ham. Eigenaren zijn vaak niet op de hoogte van de juiste lokalisatie en vraagstelling. Wij nemen dan met de eigenaren contact op over het inplannen, anesthesierisico, kosten etc.

In principe laten wij eigenaren direct bij ons afrekenen. Indien u vaker door wilt verwijzen en/of hier een andere constructie voor wilt kunt u uiteraard contact met ons opnemen.