MRI voor dieren

MRI is een manier van beeldvorming waarbij een gedetailleerd beeld wordt gevormd van het lichaam of onderdelen van uw dier (hond, kat, paard). Met behulp van een MRI zijn we in staat om vast te stellen wat er precies met uw dier aan de hand is.

Dankzij een zeer precieze diagnose en beeld van uw dier kunnen wij in samenwerking met uw dierenarts uw (huis)dier optimaal helpen. Zowel de behandelingskeuze als de prognose heeft baat bij deze nauwkeurige diagnose.

Wij werken bij voorkeur op doorverwijs basis en/of in samenwerking met uw dierenarts. Vooraf de doorverwijzingen ontvangen we graag de patiëntengegevens al dan niet in combinatie met de aanwezige röntgenfoto’s. Daarnaast is het mogelijk dat de ziektekostenverzekering van uw (huis)dier de kosten van het onderzoek dekt. Raadpleeg echter wel vooraf uw verzekering om dit te controleren.

Praktische uitvoer

Voor een het maken van een MRI scan wordt een dier onder narcose gebracht. Door gebruik te maken van moderne narcose technieken wordt het narcose risico tot een minimum beperkt. Toch willen wij deze risico’s nog verder verminderen door voor de narcose een zogenaamd pre-anasthetisch onderzoek te doen. Hierbij wordt in kaart gebracht of uw dier een bepaald extra risico loopt, zoals bijvoorbeeld bij een dier met een hartruis.

Uitslag MRI scan

De beoordeling wordt uitgevoerd door een radioloog die gespecialiseerd is in MRI. Deze maakt een MRI rapport, welke naar uw dierenarts wordt verstuurd. Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf een kopie ontvangt. De communicatie over de verdere behandeling van uw (huis)dier verloopt dan ook via uw eigen dierenarts.